CƠ SỞ MUỐI TIÊU VIỄN ĐÔNG

MUỐI ỚT

Email In PDF.

MUỐI ỚT

Loại muối 

Giá : 000 (VND/kg) (Gía tham khảo)

Công dụng:  

LIÊN HỆ : D8/258/1 Ấp 4 ,Xã Đa Phước, H.Bình Chánh , HCM

Điện thoại: 0908.448271 (MS HƯỜNG )
Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 03:28

MUỐI TIÊU ĐEN

Email In PDF.

MUỐI TIÊU ĐEN

Loại muối 

Giá : 000 (VND/kg) (Gía tham khảo)

Công dụng:  

LIÊN HỆ : D8/258/1 Ấp 4 ,Xã Đa Phước, H.Bình Chánh , HCM

Điện thoại: 0908.448271 (MS HƯỜNG )
Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 03:31

MUỐI TIÊU SỌ

Email In PDF.

MUỐI TIÊU SỌ

Loại muối 

Giá : 000 (VND/kg) (Gía tham khảo)

Công dụng:  

LIÊN HỆ : D8/258/1 Ấp 4 ,Xã Đa Phước, H.Bình Chánh , HCM

Điện thoại: 0908.448271 (MS HƯỜNG )
Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 03:35

MUỐI TIÊU VIỄN ĐÔNG

Email In PDF.

MUỐI ỚT

Loại muối 

Giá : 000 (VND/kg) (Gía tham khảo)

Công dụng:  

LIÊN HỆ : D8/258/1 Ấp 4 ,Xã Đa Phước, H.Bình Chánh , HCM

Điện thoại: 0908.448271 (MS HƯỜNG )
Cập nhật ngày Thứ năm, 15 Tháng 3 2012 03:07

CƠ SỞ GIA VI THỰC PHẨM VIỄN ĐÔNG 2 Sản xuất và kinh doanh muối tiêu, muối tiêu đen, tiêu sọ.

Banner Left
Banner Right